Zahájení školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 2017/2018 (3.- 9. třídy):   

4. Září 2017 8.00 – 8.45 (školní jídelna i školní družina mimo provoz), od úterý 5. září 2017 bude vyučování probíhat dle rozvrhu (obdrží žáci v pondělí), v provozu bude školní jídelna i školní družina (včetně ranní).

Zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky 2. tříd:          

4. Září 2017 8.00 sraz všech žáků před pavilonem školní jídelny, žáky do tříd si odvedou třídní učitelky, od úterý 5. září 2017 bude vyučování probíhat dle rozvrhu (obdrží žáci v pondělí), v provozu bude školní jídelna i školní družina (včetně ranní).

Zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky 1. tříd:          

Slavnostnímu zahájení nového školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017. V tento slavnostní den by děti měly přijít do školy se školní aktovkou.
V 9:00 hodin se rodiče s dětmi  sejdou v 1. patře hlavní budovy ZŠ, kde proběhne slavnostní uvítání. Poté děti přejdou do svých tříd se svou třídní učitelkou.
V 10:00 hodin proběhne informativní schůzka rodičů a třídních učitelek (o děti se postarají vychovatelky ŠD).