Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 (2.- 9. třídy):

1. září 2020 8.00 – 8.45 – přivítání, organizační pokyny od třídních učitelů (školní jídelna i školní družina mimo provoz). Ve středu 2. září 2020 bude vyučování zkráceno na čtyři vyučovací hodiny – první stupeň a pět vyučovácích hodin pro druhý stupeň, další dny bude již vyučování probíhat dle rozvrhu. Rozvrh je na webových stránkách školy (www.zs-reporyje.cz) a EŽK. V provozu bude školní jídelna i školní družina (včetně ranní).

První den bez přezouvání.

Ochrana dýchacích cest (roušky, respirátory) je na uvážení každého rodiče v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle semaforu MZD.

Zahájení školního roku 2020/2021 pro žáky 1. tříd:

Zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020. V tento slavnostní den by děti měly přijít do školy se školní aktovkou. V 9:00 hodin se rodiče s dětmi sejdou před hlavním vchodem školy (červená vrata), kde budou slavnostně uvítáni. Poté prvňáčci se svou paní učitelkou půjdou do tříd bez rodičů s ohledem na minimalizaci možnosti přenosu nákazy (podle doporučení MŠMT). Rodiče si mohou mezitím vyřídit potřebné záležitosti ohledně školní družiny a zaplatit zálohu na stravném. V 10.00 hodin zahájíme třídní schůzky s rodiči (pouze jeden zákonný zástupce). Během schůzky se o Vaše prvňáčky rády postarají naše milé paní vychovatelky.

Umístění tříd v areálu ZŠ: Třídy nad školní jídelnou: 1.A, 1.B, 1.C

Nový pavilón (malý): 4.A, 4.B

Hlavní budova: 2. – 9. třídy