Žákovský senát

 

Podobně jako bylo kdysi posláním římského senátu, zobrazovaného tradicí jako studnice politické moudrosti a zkušenosti, radit konzulům a usměrňovat je při vykonávání jejich úřadu, mohou také žáci 3. až 9. ročníků v rámci žákovského senátu výrazně zasahovat do chodu naší školy. Po zkušebním provozu v loňském školním roce se žáci (ve spolupráci s vyučujícími a vedením školy) vyslovili pro zachování jeho existenci a dohodli se, že budou každý školní rok řádně zasedat třikrát, tj. v říjnu, lednu a dubnu. Dětem se tak naskytla možnost vyjadřovat prostřednictvím dvou pověřených zástupců třídy své postřehy, podněty a požadavky, směřující ke zpříjemnění klimatu na půdě školy či odstranění jimi vnímaných nedostatků. Ze sedmi ročníků tvořených vždy dvěma třídami tak vzešlo celkem 28 zástupců. Témata, jimiž se senátoři při dosavadních zasedáních zabývali, se týkala např. problematiky plýtvání potravinami, možnosti rozšíření nabídky pokrmů ve školní jídelně, přijetí návrhů na změnu, příp. zachování struktury vyučování, možnosti zvát na otevřené besedy osobnosti kulturního a veřejného života či potřeby obnovení zeleně v areálu školy po ukončení její rekonstrukce – tím výčet projednaných bodů zdaleka nekončí. Díky možnosti diskutovat o aktuálním dění na půdě školy se žáci navíc naučí přemýšlet o konstruktivních argumentech pro své návrhy a vnímat život na škole v širších souvislostech. Popřejeme proto našim žákům, aby jim jejich nadšení dlouho vydrželo a aby jim byl jejich žákovský senát k užitku!

 

Mgr. Zdeněk Kauer

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŽÁKOVSKÉHO SENÁTU ZŠ ŘEPORYJE

Žákovský senát se skládá ze zástupců 3. – 9. ročníků. Zástupce do žákovského senátu si volí každá třída sama a za každou třídu jsou voleni dva zástupci – senátor a zástupce senátora. Koordinátory žákovského senátu jsou Mgr. Zdeněk Kauer, Mgr. Marcel Bumbalík a Klára Kubištová, Dis.

Členové parlamentu se pravidelně scházejí a na setkání řeší různé záležitosti spojené s chodem školy. Podněty žáci sbírají od spolužáků, ale i od učitelů. Na schůzkách řeší, jak těmto nápadům vyjít vstříc. Každý senátor pravidelně svou třídu o činnosti senátu informuje. Z každé schůze je pořízen zápis.

 

Co je cílem Žákovského senátu ZŠ Řeporyje:

  1. Podporovat vzájemnou spolupráci a informovanost žáků, učitelů a vedení školy.
  2. Zvyšovat zájem žáků o školu – aktivně se podílet na chodu a fungování školy.
  3. Rozvíjet komunikační dovednosti mezi žáky a učiteli.
  4. Rozvíjet smysl pro spolupráci, odpovědnost a občanskou povinnost.
  5. Přispívat k vyřešení problémů žáků.

 

Žákovský senát se ve školním roce 2019/2020 schází v tomto složení:                             Předsedkyně senátu: Natálie Birasová

Místopředsedkyně: Anastasia Hončarová

Třída                Senátor                            Zástupce senátora

3. A                             Barbora Slavíková                            Šimon Štička

3. B                             Nikol Smejkalová                              Bernard Jäger

4. A                             Eliška Blažková                                  Tomáš Berec

4. B                             Věra Michalina                                  Matyáš Záloha

5. A                             Matěj Hejduk                         Ondřej Bareš

5. B                             Anna Paveleková                               Šimon Ryba

6. A                             Ester Fialová                                      Vendula Šebestová

6. B                             Václav Benda                                     Zora Pajtášová

7. A                             Vojtěch Vereš                         Matěj Blažek

7. B                             Filip Štich                                          Petr Šilar

8. A                             Natálie Birasová                               Anastasia Hončarová

8. B                             Veronika Linhartová                         Ondřej Janda

9. A                             Aneta Kremeníková                           Vojtěch Kšír