Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis 2020/2021

! Žádosti zaslané před 1.4.2020 nebudou platné ! Přihlášky je možné odeslat do 30. dubna 2020.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte

(včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání)

učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

1.

Do datové schránky školy.

 

2.

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!)

Ing. Lenka Weignerová, Ph.D. – [email protected]

nebo poštou na adresu školy

Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, 15500 Praha 5

 

3.

Osobní podání – v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak,

aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), 

je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Osobní podání je možné ve dnech:

od 7.4.2020 (úterý) do 9.4.2020 (čtvrtek) vždy od 7:30 do 13:00

od 14.4.202 (úterý) do 16.4.2020 (čtvrtek) vždy od 14:00 do 17:30

v ZŠ Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596

červená vrata, bílé dveře – ZVONEK ŘEDITELNA

kontaktujte paní ředitelku Ing. Lenku Weignerovou, Ph.D.

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí narozených od 01.09.2013 do 31.08.2014, s sebou je nutno vzít OP a rodný list dítěte.

U dětí s cizí státní příslušností je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR. 

U zápisu vyplníte tiskopis – "Žádost o přijetí a dotazník". Tiskopis je možné stáhnout zde: Žádost o přijetí + dotazník. (Žádosti zaslané před 1.4.2020 nebudou platné!)

Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, přinese s sebou žádost o odklad –  Žádost o odklad školní docházky do 1.třídy , doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. (Žádosti zaslané před 1.4.2020 nebudou platné!).

 

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2020 méně než 6 let:

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01.09.2014 do 31.12.2014 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy. 

V případě nemoci je možné dohodnout náhradní termín zápisu.

 

Dokumenty ke stažení: Kritéria pro zápis do ZŠ

                                         Žádost o odklad školní docházky do 1.třídy

                                         Žádost o přijetí + dotazník