Zápis pro školní rok 2020/2021

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Příspěvková organizace Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, 155 00 Praha 5 Řeporyje, rozhodla prostřednictvím ředitelky Ing. Lenky Weignerové, Ph.D. podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

K základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Praha 5 – Řeporyje, se sídlem Od Školy 596/5, 155 00 Praha 5 Řeporyje se přijímají všichni uchazeči mimo níže uvedených evidenčních čísel:

 

18  20/21 –správní řízení přerušeno

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Praha 5 – Řeporyje a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

 

Písemný doklad „Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021“ obdrží zákonní zástupci na první informační schůzce. O termínu budete informování e-mailem (předpokládaný termín bude první týden v červnu 2020). Rozhodnutí si také můžete vyzvednout v kanceláři školy denně v době od 8:00 do 13.00.

Prosíme rodiče přijatých žáků, kteří vědí, že do naší školy jejich dítě nenastoupí o včasnou informaci.

 

 

V Praze, dne 28. dubna 2020

                                                           Ing. Lenka Weignerová, Ph.D

                                                                                                                                                         ředitelka školy