Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd v ZŠ Praha 5 – Řeporyje proběhne dne 4.4.2017 od 14. hodin v 1. patře pavilonu školní jídelny.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 , s sebou je nutno vzít OP a rodný list dítěte.

Pokud bude zák. zást. žádat odklad povinné školní docházky, přinese s sebou žádost o odklad, doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

                                                                                                                                                              Vedení školy