Zápis do I. ročníku

 V úterý 3.2. 2015 se konal zápis do budoucích prvních tříd. Rodiče přišli se svými dětmi v hojném počtu. Každý předvedl své všeobecné a matematické znalosti, prostorovou orientaci a správnou výslovnost přednesem básničky nebo zpěvem písničky. Děkujeme všem rodičům, kteří přišli k zápisu za důvěru a zájem o vzdělání na naší škole.