Základní škola Řeporyje

 

ZŠ Řeporyje nabízí příjemné rodinné prostředí

Škola je umístěna v zeleni, mimo dopravní provoz, zároveň v dosahu dopravy MHD (bus do stanice metra Luka). Na velkém školním pozemku mohou děti trávit velké přestávky v interieru školy jsou stoly na ping pong, které děti využívají o malých přestávkách.

Stravování poskytuje vlastní školní jídelna. Odborné pedagogické vedení vysokoškolsky aprobovaných učitel. Výuka jazyků-hlavní cizí vyuč.jazyk AJ, dále nabízíme výuku RJ, NJ, FJ Výuka v interaktivních učebnách a moderní počítačové učebně.

Žákům se specifickými poruchami učení nabízíme specializované dyslektické třídy. Víceúčelové sportovní hřiště je využíváno k výuce tělesné výchovy i k tréninkům na účast v meziškolních sportovních soutěžích (softbal, fotbal, nohejbal, florbal…)

školní družina (tvořivé aktivity, pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb, citlivé vedení). Zájmová činnost (kroužky hudební, výtvarný, dramatický, sportovní) Několikrát do roka celoškolní akce v areálu školy. Výlety, školy v přírodě, exkurze, koncerty, divadla. Návštěvy zajímavých míst, lyžařský výcvik v Rakousku a studijní pobyty v zahraničí

Komentáře

Certifikáty

certifikat6_-2012 certifikat100a certifikat10_-2012 certifikat9_-2012 certifikat7_-2012 certifikat1_-2012 certifikat4_-2012 certifikat5_-2012 certifikat3_-2012 certifikat2_-2012 certifikat8_-2012

Jídelna

obedy