Úvodní strana

 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhl v úterý 02.04.2019.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Příspěvková organizace Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, 155 00 Praha 5 Řeporyje, rozhodla prostřednictvím ředitelky Mgr. Evy Hájkové podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

K základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Praha 5 – Řeporyje, se sídlem Od Školy 596/5, 155 00 Praha 5 Řeporyje se přijímají uchazeči s těmito evidenčními čísly:                                                                                       

1

2

3

4

5

6

7

8

10

 

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45

47

48

49

50

52

53

54

55

57

58

59

 

 

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Praha 5 – Řeporyje a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Písemný doklad  „Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020“ je možno vyzvednout v kanceláři školy denně v době od 7.45 do 15.00 nebo doklad zákonní zástupci obdrží na první informační schůzce, která se bude konat dne 18. 06. 2019 od 17.00 hod. v pavilonu školní jídelny. Zde se také dozvíte rozdělení žáků do jednotlivých tříd.

Prosíme rodiče přijatých žáků, kteří vědí, že do naší školy jejich dítě nenastoupí o včasnou informaci.

V Praze, dne 10. dubna 2019

                                                                       Mgr. Eva Hájková

                        ředitelka školy

 

 

Základní škola Praha 5 – Řeporyje je umístěna v zeleni, mimo dopravní provoz, zároveň však v dosahu MHD (bus do stanice metra Luka). 

Škola se soustředí nejen na výuku, ale také na výchovu dětí ke sportu, dějinám, kultuře, zdravému životnímu stylu a k úctě k okolí.

Výuka jazyků – hlavní cizí vyučovaný jazyk je AJ, dále nabízíme výuku RJ, NJ.

Vybavení učeben je na dobré úrovni: internet, vzdělávací a výukové programy, interaktivní tabule.

Na velkém školním pozemku mohou děti trávit velké přestávky, v interiéru školy jsou stoly na stolní tenis, které děti využívají o malých přestávkách.

Víceúčelové sportovní hřiště je využíváno k výuce tělesné výchovy i pro tréninky žáků, kteří se účastní různých meziškolních sportovních soutěží ( fotbal, nohejbal, florbal …).

Ve škole každoročně probíhá řada celoškolních i třídních projektů, pedagogové absolvují s žáky výlety, školy v přírodě, exkurze, koncerty, divadla. Oblíbený je také lyžařský výcvik v Rakousku.

Školní družina je žáky velice oblíbená. Žáci se pobaví, něco se naučí a v případě vhodného počasí stráví čas na čerstvém vzduchu.

I mimo učební hodiny si naši žáci mohou užít mnoho zábavy v kroužcích, kterých je na naší škole k výběru velké množství (kroužky hudební, výtvarný, dramatický, sportovní….).

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v areálu školy.